• Schorzenia neurologiczne

 • Najczęstsze przyczyny rehabilitacji neurologicznej:

  • udary mózgowe,
  • urazy rdzenia kręgowego, 
  • stwardnienie rozsiane (SM),
  • choroba Parkinsona.

  W terapii pacjent sam decyduje nad czym mamy się skupić najbardziej. Pacjent po udarze mózgu może mieć też dolegliwości bólowe, skurcze i czasem dla niego są to dużo bardziej dokuczliwe problemy niż np. gorszy chód. Inny pacjent może dla odmiany nie mieć żadnych dolegliwości a chce popracować nad poprawą chodu, stabilnością, równowagą.