• Masaż Tkanek Głębokich

  • MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH jest terapią działającą na warstwach i piętrach tkanek nieopracowywanych w masażu klasycznym czy sportowym. Jest też formą zaprogramowanej terapii pacjenta lub sportowca DOSTOSOWANĄ DO KONKRETNEJ JEDNOSTKI, nie jak w masażu klasycznym/sportowym powtarzającymi się sekwencjami ruchów takich samych dla każdego pacjenta.

    Nazwa metody „Masaż tkanek głębokich” mogłaby sugerować silne i bolesne oddziaływanie na ciało pacjenta w rzeczywistości metoda ta okazuję się że wyjątkowo delikatna i subtelna. Wszystkie ruchy wykonuje się z wielką precyzją a dodatkowo bardzo wolno, siła nacisku aplikowana jest dla każdego pacjenta indywidualnie – dobrana do siły napięcia tkanek. Wszystko to powoduje, że metoda staje się skuteczna, a pożądane efekty zauważyć można już po pierwszym zabiegu.
    Tak precyzyjny rodzaj pracy z pacjentem wymaga od terapeuty wyjątkowo dobrej palpacji i umiejętności lokalizowania zmian w tkankach.