• Manipulacja powięzi (wg Luigi Stecco)


  • Manipulacja powięzi to rodzaj terapii manualnej, opracowanej przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę.
    Metoda ta jest poparta badaniami anatomicznymi prowadzonymi od ponad 30 lat oraz praktyką kliniczną opartą na szerokim spektrum przypadków problemów mięśniowo-szkieletowych i trzewnych a także w ostatnich latach sekcjami anatomicznymi mającymi na celu weryfikację anatomii powięzi.

    Manipulacja powięzi wg Luigi Stecco nastawiona jest na leczenie przyczyny a nie skutków. Podejście to różni się od medycyny klasycznej, w której, gdy dany narząd daje objawy, to tylko on poddawany jest badaniu. Gdy określony obszar układu mięśniowo-szkieletowego daje objawy, to sprawdza się tylko ten wyodrębniony rejon (często nawet go nie dotykając). W podejściu powięziowym uznaje się wagę równowagi fizjologicznej całego systemu. Bada się powiązania występujące na poziomie całego układu mięśniowo-szkieletowego jak i na poziomie całego układu trzewnego oraz powiązania pomiędzy tymi dwoma systemami – koryguje się przyczyny zaburzenia równowagi aby tym samym pozwolić całemu systemowi wrócić do jego fizjologicznej równowagi. Często niewielka liczba dobrze nacelowanych sesji pozwala rozwiązać problem, który ciągnął się latami.

    Poznajemy tą metodę od ponad 3 lat szkoląc się początkowo w Polsce a następnie we Włoszech, w Padwie skąd pochodzi metoda. Mieliśmy okazję poznać samego twórcę metody – Luigi Stecco – człowiek z niesamowitą wiedzą, pasją a zarazem osoba bardzo skromna i miła!