• FDM (Fascial Distortion Model) - Model zniekształcenia powięzi

  • FDM – (Fascial Distortion Model) - Model zniekształcenia powięzi jest nowym podejściem leczenia bólu w medycynie. FDM jest bardzo skuteczną metodą leczenia bólu w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego.
    Celem każdej interwencji według FDM to anatomiczna korekcja powięzi. Jeżeli dystorsja powięzi zostaje skorygowana, można liczyć na natychmiastową poprawę wytrzymałości, ruchomości i/lub na redukcje bólu. Z reguły nie ma długotrwałych czasów rekonwalescencji zatem szybki powrót do aktywności fizycznej jest możliwy.

    FDM znajduje zastosowanie między innymi w terapii bólu barku, urazów stawów skokowych, bólu pleców (przepuklinie krążka międzykręgowego, zapaleniach stawów, nerwobólach itp.), bólach kolana (zerwanie więzadła krzyżowego – przedniego, urazy łąkotek itp.), wszelkich urazach sportowych.

    Model zniekształcenia powięzi został opracowany przez amerykańskiego lekarza i osteopatę dr Stephena Typaldosa. Rozpoznał on, że pacjenci mimo różnorodnych diagnoz, przy opisie swoich dolegliwości używają tych samych słów i gestów. Na tej podstawie stwierdził, że przyczyną tego fenomenu jest 6 różnych zniekształceń powięzi, które różnią się miedzy sobą lokalizacją, objawami itd. Terapia wykonywana jest przede wszystkim manualnie, przy użyciu specjalnych technik, które mają zwykle bezpośredni efekt na określone bóle. Czas trwania leczenia i liczba zabiegów jest uzależniona od rodzaju i stopnia zaawansowania bólu czy choroby. W przypadkach ostrych np. skręcenie stawu skokowego znaczną poprawę funkcji i zmniejszenia bólu można uzyskać już po jednym zabiegu.